Thiền với Thiên Nhiên

Nếu 1 ngày những điều đau khổ trong bạn biết mất, vậy bạn sẽ là ai trong cuộc đời này?

August 10, 2021 Kieu Manh Episode 1
Thiền với Thiên Nhiên
Nếu 1 ngày những điều đau khổ trong bạn biết mất, vậy bạn sẽ là ai trong cuộc đời này?
Show Notes

NẾU 1 NGÀY NHỮNG ĐIỀU ĐAU KHỔ TRONG BẠN BIẾT MẤT, VẬY BẠN SẼ LÀ AI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY? 🤔

Chào bạn,

Đây là đoạn tin nhắn tự mình vấn đáp mình, để chính mình tìm ra câu trả lời mỗi khi mình gặp phải 1 khó khăn hay gút mắc nào đó.

Mình mong rằng những ghi âm về cảm nhận trong chặng hành trình tự chữa lành chính mình sẽ góp thêm nhiều góc nhìn hữu ích cho các bạn.

Ngoài ra hình bìa của các đoạn nhật ký mình ứng dụng thêm 1 số hình ảnh phù hợp cho nội dung cũng như mang thông điệp thần số học. 

Hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn, để các bạn tự chiêm nghiệm và tìm ra thông điệp của chính mình bạn nhé.

Support the show (https://thienvoithiennhien.com/quy-dong-gop-ong-vang/)