Thiền với Thiên Nhiên

🌷 Lời xin lỗi gửi đến bản thân mình 🙇

August 13, 2021 Kieu Manh Episode 2
Thiền với Thiên Nhiên
🌷 Lời xin lỗi gửi đến bản thân mình 🙇
Show Notes

Chào bạn, đây là đoạn tin nhắn tự ghi âm và gửi đến chính mình, để mỗi khi mình mệt mỏi, mình sẽ lấy ra tự nghe và nghiền ngẫm lại.  

Cám ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe đoạn ghi âm. 💚

Support the show (https://thienvoithiennhien.com/quy-dong-gop-ong-vang/)